Carrefour Malaysia

Dự án

Carrefour Malaysia

Đặc điểm của thiết kế

Bố trí đối xứng 4 ống gió vải có đường kính 1118 mm và dài 38 m trong toàn bộ khu vực mua sắm và thiết kế vận tốc không khí khác nhau theo các khu vực chức năng khác nhau. Ví dụ, trong các khu vực làm lạnh, làm mát và tủ đông: Để không phá vỡ dây chuyền lạnh ở các khu vực này và mô hình luồng không khí là PM, vận tốc không khí cuối được giới hạn ở 0,1 m/s; Đối với thiết bị gia dụng, nhu yếu phẩm hàng ngày, khu vực thực phẩm: Mô hình dòng khí PS đã chọn và tốc độ không khí cuối được giới hạn ở 0,3 m/s do lưu lượng khách hàng không lớn lắm; Tại khu vực trả phòng: Mô hình luồng không khí EJ đã chọn và tốc độ không khí cuối được giới hạn ở 0,5 m/s vì lưu lượng khách hàng ở những khu vực này rất lớn.

Các tính năng của ứng dụng:

Luồng không khí đồng đều với sự thoải mái tuyệt vời, dễ dàng lắp đặt và vệ sinh và bảo trì, tiết kiệm năng lượng và kinh tế